IDC en Cornerstone onderzoeken de gevolgen van digitalisering voor personeel en HRM
Get Started

IDC en Cornerstone onderzoeken de gevolgen van digitalisering voor personeel en HRM

Flexibel werken en ondersteunende IT-tools zijn belangrijk voor getalenteerde medewerkers en managers

 

Nu organisaties met een nieuw tijdperk van digitale transformatie geconfronteerd worden, moeten HRM-professionals hun rol en hun bijdrage aan de organisatie opnieuw definiëren, zo blijkt uit een onderzoek van IDC. Het onderzoek is gesponsord door Cornerstone, aanbieder van talent management software (NASDAQ: CSOD). In het onderzoek worden de nieuwe wereld van het werken en de verwachtingen en percepties van HR-managers en lijnmanagers met betrekking tot personeelsmanagement en -ontwikkeling in zestien Europese landen onderzocht. De uitkomsten maken duidelijk dat er verschillen zijn in de houding ten opzichte van flexibel werken en dat er verschuivingen plaatsvinden naar performance management en nieuwe manieren van samenwerking. Ook hebben de twee onderzochte groepen een verschillende visie op de prioriteiten voor personeelsmanagement en –processen.  

Het onderzoek was erg omvangrijk, zowel wat betreft de doelgroep, het aantal respondenten als de geografische reikwijdte. IDC interviewde voor het onderzoek 1.352 HR-professionals en lijnmanagers uit organisaties met meer dan 500 medewerkers in zestien Europese landen. Het onderzoek werd uitgevoerd in januari en februari 2016 met respondenten in Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië, Zweden, Denemarken, Finland, IJsland, Noorwegen, Nederland, Polen, Oostenrijk, Zwitserland, Luxemburg en België.

Flexibel werken

Het onderzoeksrapport toont duidelijk de toegevoegde waarde van flexibel werken. Er is namelijk een positieve correlatie tussen het geluksgevoel van medewerkers en de acceptatiegraad van flexibel werken in organisaties. Toch maakt het onderzoek ook duidelijk dat de snelheid van acceptatie van flexibel werken in de diverse Europese landen behoorlijk verschilt. De laagste acceptatie van flexibel werken is zichtbaar in de Centraal- en Oost-Europese landen en in Groot-Brittannië. Van de respondenten in Polen mocht minder dan 50 procent van huis uit werken, terwijl dat percentage in de Scandinavische landen maar liefst 87 procent bedraagt.

Managers en HR-professionals rapporteerden een lage acceptatie van flexibel werken in Polen, Groot-Brittannië, Zwitserland en Duitsland. Dat is opvallend gezien de competitieve arbeidsmarkt in deze landen. Scandinavië, Spanje, de Benelux en Oostenrijk zijn het meest volwassen als het gaat om de mogelijkheden voor flexibel werken voor medewerkers.  

HRM-professionals en lijnmanagers oordelen anders over de acceptatiegraad van flexibel werken. Het percentage HR-managers dat denkt dat flexibel werken geaccepteerd is, lag tussen de 5 en 6 procent hoger dan het percentage lijnmanagers. Daaruit zou men kunnen afleiden dat de beide groepen managers niet op één lijn zitten.  

Beoordeling en samenwerking

Volgens het onderzoek worden jaarlijkse en halfjaarlijkse functionerings- en beoordelingsgesprekken nog steeds door twee derde van de Europese bedrijven gehouden. Toch lijken regelmatige of doorlopende beoordelingsprocessen met het oog op personeelsontwikkeling (45 procent) en het beoordelen van prestaties (28 procent) populairder te worden.  

Europese bedrijven lijken goede samenwerking steeds belangrijker te vinden. De meerderheid van de respondenten vindt dat hun medewerkers goed zijn in samenwerking (78 procent) en het op zich nemen van nieuwe verantwoordelijkheden (75 procent). Echter er moeten nog stappen worden gezet voor het beter faciliteren van samenwerking. Vooral lijnmanagers lijken minder vaak voorstander te zijn (65 procent) van teamleden die solliciteren op functies buiten hun eigen afdeling dan HRM-managers (83 procent). Daarnaast is minder dan de helft (47 procent) van de respondenten het erover eens dat het bedrijf systemen heeft die samenwerking bevorderen. Het onderzoek toont aan dat in bedrijven met hogere groeicijfers meer vormen van samenwerking voorkomen.

Verschil HRM- en lijnmanagers

Het onderzoek toont aan dat HR-managers het niveau van steun aan hun lijnmanagers overschatten, maar de frustratie over HRM-processen in hun bedrijf onderschatten. Meer dan 41 procent van de ondervraagde lijnmanagers is gefrustreerd over de HRM-processen. Omgekeerd is het percentage HR-managers dat zich aan lijnmanagers ergert slechts 32 procent.

Daarnaast is er gebrek aan consensus over de manier waarop het succes van HRM-activiteiten gemeten moet worden. Daar waar de HRM-afdeling meer waarde hecht aan het binden van nieuwe medewerkers, vinden lijnmanagers het snel aanleren van de relevante competenties belangrijker.  

Commentaren op het onderzoek

“Dankzij de breedte van het onderzoek en de grote groep managers die is geïnterviewd, geeft het onderzoek een uniek inzicht in de ontwikkeling van het personeelsmanagement in de veranderende wereld van het werken”, zei  Vincent Belliveau, executive vice-president en general manager EMEA van Cornerstone OnDemand. “Een betere afstemming tussen HRM en lijnmanagement is dringend noodzakelijk als HRM zijn rol als strategische partner in de organisatie wil veranderen. De HRM-afdeling moet zich aanpassen om haar weg te vinden in de snel veranderende omgeving waar flexibel werken sterk in opkomst is. Ze moet bovendien leren omgaan met de druk van werknemers die andere verwachtingen van hun werkgever hebben. HRM-managers die succesvol zijn, slagen erin hun medewerkers een bijdrage aan het bedrijf te laten leveren door verandering en groei.”

“Dit uitgebreide onderzoek heeft voor ons veel interessante zaken aan het licht gebracht. Zo hebben wij bijvoorbeeld gezien hoe belangrijk flexibel werken en ondersteunende IT-tools zijn voor de loyaliteit en de trots van getalenteerde medewerkers en managers. ICT-faciliteiten voor mobiel en op afstand werken, de mogelijkheid om eigen devices op het werk te gebruiken en goede ICT-training zijn in dat opzicht kritische factoren. Echter, 'vrijheidsfactoren’ zoals toestemming om flexibel te werken en de mogelijkheid om te solliciteren op andere functies buiten de eigen afdeling hebben eveneens een belangrijke impact op het geluksgevoel van medewerkers. Wij concluderen dan ook dat Europese organisaties nog veel werk te doen hebben; zowel wat betreft investeringen in technologie als het werken aan een cultuur waarin flexibel werken geaccepteerd is”, lichtte Bo Lykkegaard van IDC toe.

Cornerstone zal deze zomer in alle landen die aan het onderzoek deelnamen een serie evenementen organiseren om de resultaten van het IDC-onderzoek verder toe te lichten. In Nederland vindt het evenement ‘New Workforce Happiness’ plaats op 15 juni in Utrecht.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Noot voor de pers: voor meer informatie over Cornerstone en het IDC-onderzoek kunt u contact opnemen met Theo Snijders van Wisse Kommunikatie, telefoon: 026-4431523 of per e-mail: theo.snijders@wisse-worldcom.nl.

Journalisten zijn van harte welkom op het evenement ‘New Workforce Happiness’, dat Cornerstone op 15 juni in Utrecht organiseert. U kunt zich aanmelden via de link.

 

Over Cornerstone OnDemand

Cornerstone OnDemand (NASDAQ: CSOD) is een van de marktleiders op het gebied van cloud-based learning en talent management software. De oplossingen van het bedrijf helpen organisaties bij het benutten van het potentieel van het moderne personeel. Cornerstone concentreert zich op recruitment, onboarding van nieuwe medewerkers, training en samenwerking tot en met performance management, arbeidsvoorwaarden, bedrijfsopvolging en analytics. Cornerstone is opgezet om lifelong learning en ontwikkeling te faciliteren, die noodzakelijk zijn om organisaties en hun werknemers te laten groeien. 

Cornerstone is gevestigd in Santa Monica, Californië. De oplossingen van het bedrijf worden toegepast door zo’n 2.600 bedrijven wereldwijd. In het totaal maken meer dan 23,8 miljoen gebruikers in 191 landen gebruik van de oplossingen. Meer informatie over Cornerstone is te vinden op www.cornerstoneondemand.co.uk, TwitterFacebook en de blog.

Cornerstone® and Cornerstone OnDemand® zijn registered trademarks van Cornerstone OnDemand, Inc.

 

Join 40+ million people who realise their potential using Cornerstone

Let's Talk