Electrolux utökar samarbete med Cornerstone OnDemand för att möta globala talent management-behov
Get Started
Contact Us

Electrolux utökar samarbete med Cornerstone OnDemand för att möta globala talent management-behov

 

STOCKHOLM – 18 oktober 2016 – Cornerstone OnDemand (NASDAQ: CSOD) berättar idag att Electrolux, ledande global tillverkare av vitvaror, utökar sin användning av Cornerstones molnbaserade programvara för talent management för att göra det enklare att uppfylla företagets affärsmål.

Electrolux, som använt Cornerstone Recruiting i över ett år, kommer nu utöka användandet, och därmed nyttja kapaciteten i Cornerstones hela talent managementsvit. Bland annat implementeras lösningar för utbildning och kompetensutveckling, performance management, successionsplanering och belöningssystem. Man kommer även använda Cornerstone Link, företagets nyligen lanserade lösning för enhetlig hantering av personalinformation.

Electrolux, med huvudkontor i Stockholm, är en ledande global leverantör av vitvaror. Företaget säljer årligen cirka 60 miljoner produkter på över 150 marknader. Koncernen har ett tydligt fokus på kontinuerlig produktinnovation och satsar nu lika målmedvetet på innovation inom talent managementområdet.

Global anpassning på Electrolux

En framgångsrik implementering av Cornerstone Recruiting, följs nu av nästa steg, där Electrolux, region för region planerar införa Cornerstones talent management-lösningar för alla tillsvidareanställda. Förbättringar av de existerande talent managementinitiativen kommer att inkludera:

·         Samlad personaldata på global nivå. Med Cornerstone Link får Electrolux ett globalt register över all personaldata och därmed bättre insyn i organisationen, vilket gör det enklare att fatta väl underbyggda affärsbeslut.

·         Förbättrad utbildning och kompetensutveckling. Med Cornerstone Learning, får Electrolux medarbetare tillgång till viktiga allmänna kurser och kan även delta i personligt utvalda utbildningar.

·         Effektivare belöningssystem. Cornerstone Compensation ger linjecheferna en intuitiv årlig utvärderingsprocess för lönesättning, vilket förenklar Electrolux prestationsbaserade belöningssystem.

·         Konsekvent och samlad bild av prestation.  Cornerstone Performance och Cornerstone Succession fungerar som stöd vid genomförande av verksamhetsstrategin genom tydlig koppling till mål, kontinuerlig återkoppling och utvecklingsplaner i linje med framtida organisationsbehov.

Kommentarer

– Vi har arbetat med Cornerstone de senaste 18 månaderna för att göra implementationen av rekryteringsmodulen framgångsrik, säger Andreas Olofsson, vice president HR-projekt,  Group HR, Electrolux.

– Nu ser vi fram emot ett nära samarbete och partnerskap, där vi utvecklar övrig talent managementfunktionalitet, för att stödja våra chefers arbete och förverkliga affärsstrategin, avslutar Andreas Olofsson.

– Electrolux har en tydlig strategi att stödja medarbetarnas utveckling, liksom hela organisationen, genom att bygga en bättre struktur för globala HR-processer, med hjälp av vår samlade lösning, säger Vincent Belliveau, executive vice president med ansvar för Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA), Cornerstone OnDemand.

– Det är spännande att leverera en lösning som inte bara uppfyller de behov Electrolux HR-team och övriga ledare har, utan som även gör det enklare för medarbetarna att nå sin fulla potential, avslutar Vincent Belliveau.

Ytterligare information

För ytterligare information om Cornerstones samlade lösning för talent management gå till: www.cornerstoneondemand.com/products.

Om Electrolux

Electrolux är en ledande global leverantör av vitvaror, med omfattande konsumentinsikt, vars produkter är utvecklade i nära samarbete med professionella användare. Vi erbjuder genomtänkt design, innovativa och hållbara lösningar för både konsumenter och professionella användare. Vårt sortiment omfattar bland annat kylskåp, diskmaskiner, tvättmaskiner, spisar, dammsugare, luftkonditioneringsanläggningar samt mindre hushållsprodukter.

Kända varumärken som Electrolux, AEG, Zanussi, Frigidaire och Electrolux Grand Cuisine ingår i gruppen som årligen säljer mer än 60 miljoner produkter till kunder i över 150 länder. Electrolux försäljning 2015 uppgick till 124 miljarder kronor och koncernen har cirka 58,000 medarbetare globalt.

Electrolux grundades 1919. Huvudkontoret ligger i Stockholm och Electrolux aktie ELUXb är listad på Nasdaq OMX Stockholm.

Om Cornerstone OnDemand

Cornerstone OnDemand (NASDAQ: CSOD) är världsledande leverantör av molnbaserade lösningar för Learning och Talent Management. Företagets lösningar hjälper organisationer förverkliga sina medarbetarnes potential. Cornerstones lösningar omfattar rekrytering, utbildning och samarbete. Dessutom ingår Performance Management, planering när medarbetare byter jobb samt analysverktyg. Cornerstone möjliggör kontinuerligt lärande och utveckling, vilket är av central betydelse för att medarbetare och organisationer ska växa.

Företaget är baserat i Santa Monica, Kalifornien, USA och företagets lösningar används av mer än 2 700 kunder med 26,3 miljoner användare i 191 länder, på 42 språk. För mer information om Cornerstone, följ oss på TwitterFacebook , besök vår blogg samt hemsida: www.cornerstoneondemand.com

 ###

Cornerstone® and Cornerstone OnDemand® är registrerade varumärken som ägs av Cornerstone OnDemand Inc.

FOR OMEDELBAR PUBLICERING

Mediekontakt:

Kristy Gonzalez

Cornerstone OnDemand

Phone: +1 (310) 382-9563

kgonzalez@csod.com

 

Helena Liden

JustPR

Tel: +46 (0)702 651195

helena.liden@justpr.se

Join 37+ million people who realise their potential using Cornerstone

Let's Talk