Cornerstone OnDemand och IDC avslöjar hur digitaliseringen påverkar arbetsmarknadens dynamik och HR-arbete
Get Started
Contact Us

Cornerstone OnDemand och IDC avslöjar hur digitaliseringen påverkar arbetsmarknadens dynamik och HR-arbete

HR-ansvariga och linjechefer berättar om trender kring flexibelt arbete, talent management och HR:s roll i 16 Europeiska länder.

 

STOCKHOLM – 26 april 2016 Den pågående digitaliseringen omvandlar företag och organisationer. Nu visar ny forskning att HR-ansvariga måste omdefiniera sin roll och se över hur de kan bidra till verksamheten. Den unika studien, genomförd av IDC på uppdrag av Cornerstone OnDemand (NASDAQ: CSOD), leverantör av programvara för talent management, genomlyser de nya arbetsförhållandena och presenterar vilka förväntningar och krav HR-ansvariga och chefer i 16 Europeiska länder har på hantering och utveckling av arbetskraft. Studien visar på olika attityder till flexibelt arbete och en förändring i synen på utvecklingssamtal, feedback och strategier för samarbete på arbetsplatsen. Den indikerar också att det finns motsättande synsätt vad gäller HR-prioriteringar och processer mellan de två grupper som utfrågats.

Studien genomfördes i januari och februari 2016 och är unik vad gäller storlek, geografisk spridning och målgrupp. Intervjuer genomfördes med 1,352 HR-ansvariga och linjechefer som arbetar i företag med mer än 500 anställda i 16 Europeiska länder; Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Spanien, Italien, Sverige, Danmark, Finland, Island, Norge, Nederländerna, Polen, Österrike, Schweiz, Luxemburg och Belgien.

Norden i topp för flexibelt arbete

Undersökningen påvisar en positiv koppling mellan anställdas välbefinnande och möjligheten till flexibelt arbete, men alla länder har inte varit lika snabba på att tillåta flexibelt arbete. Sämst möjligheter har man i länder i Central- och Östeuropa samt i Storbritannien. Bara hälften av de svarande från Polen kunde jobba hemifrån medan motsvarande siffra för de Nordiska länderna var 87%. Även Tyskland och Schweiz rapporterade låga siffror för flexibelt arbete medan, förutom de Nordiska länderna, Spanien, Benelux och Österrike var de bästa länderna för möjigheter att arbeta flexibelt.

HR-ansvariga hade större möjligheter att jobba flexibelt, i snitt 5-6 procentenheter högre, än linjechefer.

Utvecklingssamtal och samarbete

Utvecklingssamtal sker fortfarande på års- eller halvårsbasis i två tredjedelar av Europeiska organisationer, men oftare förekommande regelbundna och kontinuerliga utvärderingar av personalen blir allt vanligare; (45% development och 28% performance)

Europeiska företag satsar också alltmer på samarbete med en majoritet av de svarande som håller med om att medarbetarna är bra på samarbete (78%) och att åta sig utökat ansvar (75%). Däremot behövs mer stöd för att underlätta samarbete internt. Linjechefer är exempelvis mindre positiva (65%) till att medarbetare i deras team söker arbete internt, men utanför den egna avdelningen, jämfört med vad HR-ansvariga tror (83%). Bara 47% av de svarande anser sig ha ett system för att underlätta samarbete, trots att forskning visar att företag med system för samarbete i högre grad växer snabbare.

Dålig synk mellan HR och linjechefer

Studien visar också att HR-ansvariga överskattar det stöd de ger till linjechefer och underskattar den frustration de känner inför HR-processerna. Mer än 41 procent av de tillfrågade linjecheferna anser att HR-processerna orsakar allvarlig frustration, medan motsvarande siffra från HR var 32 procent.

Det råder även oenighet kring hur HR-initiativ mäts. Medan HR lägger större vikt vid rekrytering och att behålla nya talanger är det viktigaste för chefer tiden det tar anställda att bli kompetenta och bidra till verksamheten.

“Studiens bredd, kombinerat med de grupper den undersöker, ger oss en unik bild av  personalutveckling i en tid präglad av stor förändring,” säger Vincent Belliveau, executive vice president och general manager för Europa, Mellanösterna och Afrika (EMEA), Cornerstone OnDemand. “HR:s och chefers synsätt måste överensstämma för att HR ska kunna hitta sin nya roll som strategisk partner i organisationen. HR måste därför anpassa sig och snabbt hitta sätt att fungera i en värld som hela tiden förändras, inte minst vad gäller möjligheter till flexibelt arbete, samtidigt som de måste möta anställdas olika krav arbetsgivaren. De som lyckas motivera och guida medarbetare till att stötta sitt företag genom förändring och tillväxt är de som kommer att lyckas.”

“Den här mycket omfattande undersökningen avslöjade flera intressanta nyheter för oss. Vi upptäckte till exempel hur viktigt det var för medarbetares välbefinnande på arbetsplatsen och lojalitet mot arbetsgivaren att ha möjlighet att arbeta flexibelt och ha bra IT-verktyg. Mobila IT-lösningar och distansarbete, att få använda sina egna personliga enheter på jobbet och IT-utbildning var avgörande faktorer för arbetsglädje. Men “frihetsfaktorer” som att få tillåtelse att jobba på distans eller möjligheten att söka jobb utanför sin egen avdelning, var också viktigt. Vi kan konstatera att Europeiska organisationer har en del att göra när det gäller både investeringar i teknologi och att skapa en mer flexibel arbetskultur,” säger Bo Lykkegaard på IDC.

Cornerstone kommer att presentera hela resultatet av undersökningen ur ett Nordiskt perspektiv på ett event i Sverige den 3 juni. Här hittar du mer information och bokar plats.

 

Om Cornerstone OnDemand

Cornerstone OnDemand (NASDAQ: CSOD) är världsledande leverantör av molnbaserade lösningar för Learning och Talent Management. Företagets lösningar hjälper organisationer förverkliga medarbetarnas potential. Cornerstones lösningar omfattar rekrytering, utbildning och samarbete. Dessutom ingår Performance Management, planering när medarbetare byter jobb samt analysverktyg. Cornerstone möjliggör kontinuerligt lärande och utveckling, vilket är av central betydelse för att medarbetare och organisationer ska växa.

Företaget är baserat i Santa Monica, Kalifornien, USA och företagets lösningar används av 23,8 miljoner användare hos mer än 2 600 kunder i 191 länder på 42 språk. För mer information om Cornerstone, besök oss på TwitterFacebook och vår blogg. www.csod.com

 

Mediekontakt:

Media Contact:

Helena Liden

JustPR

E: helena@justpr.co.uk 

T: +46 (0)702 651195

#

Cornerstone® and Cornerstone OnDemand® är registrerade varumärken som ägs av Cornerstone OnDemand Inc.

 

Join 37+ million people who realise their potential using Cornerstone

Let's Talk